ประกันสูงวัย มายสบายแคร์ ทางเลือกของผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้น สุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ต้องกังวลตลอดเวลา ผู้สูงวัยหลายคนมีปัญหาสุขภาพเป็นภาระติดตัว แต่อยากทำประกันดีๆสักอันไว้ให้อุ่นใจคงมีทางเลือกไม่มากนัก แต่ปัจจุบันมีประกันเพื่อผู้สูงวัยที่ทำได้ง่าย ไม่ต้องกังวลในการตอบปัญหาสุขภาพก็สามารถทำได้  หลายคนเคยได้ยินประกันสูงวัยสบายกระเป๋า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ชีวิตของผู้สูงวัยไม่ต้องกังวลด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ หรือทิ้งภาระให้ลูกหลานเมื่อต้องจากไป 

ประกันสูงวัย สบายกระเป๋า ประกันชีวิตที่เกิดมาเพื่อผู้สูงอายุ

ประกันสูงวัยสบายกระเป๋า หรือกรมธรรม์มายสบายแคร์(เพื่อผู้สูงอายุ)ให้การคุ้มครองทั้งด้านการรักษาพยาบาล เงินชดเชยรายได้ ตลอดจนการคุ้มครองเมื่อต้องเสียชีวิต ดังนี้ 

  1. ในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยหรือผู้ป่วยหนัก (ICU) จะได้รับเงินชดเชยรายวันสูงสุด 2,500 บาท
  2. เมื่อต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ หรือผ่านตัดซับซ้อนและต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชยรายวันสูงสุด 25,000 บาท หรือหากผ่าตัดเล็กและไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรับเงินชดเชยรายได้  1 วัน
  3. ในกรณีเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 150% ของเงินเอาประกัน หรือแผนสูงสุดรับเงิน750,000 บาท หากกรณีเสียชีวิตทั่วไปในกรมธรรม์ปีที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 5% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด  หรือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกรมธรรม์ปีที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 5% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด พร้อมผลประโยชน์จำนวน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งหักเงินผลประโยชน์จากค่ารักษาพยาบาลรายวันที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด 
  4. แต่สำหรับกรณีผู้เอาประกันภัยอยู่ครบสัญญา หรือมีอายุ 90 ปี รับเงินคืน 400% ของเงินเอาประกันภัย หักด้วยเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษี่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด

สำหรับการทำประกันสูงวัยสบายกระเป๋าผู้เอาประกันจะต้องมีเงื่อนไขโดยเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปีเท่านั้น แต่ได้รับเบี้ยประกันตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 90 ปี และต้องชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ 90 ปี โดยไม่จำเป็นต้องตอบคำถามด้านสุขภาพ เหตุนี้ผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจึงไม่ต้องกังวลที่จะทำประกัน แต่สามารถทำได้เพื่อคุ้มครองสุขภาพตนเอง 

ผลิตภัณฑ์ประกันนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์สำหรับผู้สูงอายุมากทีเดียว เพราะทำง่าย ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ แถมผลตอบแทนคุ้มค่าคุ้มราคา 

Leave a Reply